Fractievertegenwoordiger

Elke fractie heeft het recht om één persoon, niet zijnde raadsleden, voor te dragen als fractievertegenwoordiger. Een fractievertegenwoordiger heeft een ondersteunende taak naar de vaste raadsleden en heeft een beperkte bevoegdheid.

Een fractievertegenwoordiger mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de Besluitvormende Raad, maar wel participeren in de Informerende – en Opiniërenderaadsvergaderingen.

Fractievertegenwoordigers tekenen een verklaring betreffende geheimhouding. Zij worden benoemd per raadsbesluit.

Voor de ELP is de fractievertegenwoordiger Annemarie Hogeveen.

IMG-20200311-WA0000

Annemarie Hogeveen

Voorzitter ELP

06 22 287 043

Bericht sturen