Even voorstellen: de raadsleden

Het woord is aan de fractievoorzitter…

Verrast, verbaasd, maar ook trots, zo voelde ik mij toen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen maart bekend was. Van drie zetels in de vorige raadsperiode is de ELP nu met acht raadsleden in de raad vertegenwoordigd en mag ik als fractievoorzitter daar leiding aangeven.

Wel een verschil, niet alleen omdat we nu veel meer diversiteit aan kennis en kunde hebben. Maar ook dat we van oppositiepartij nu coalitiepartij zijn en we twee ELP wethouders in het college hebben zitten.

Die verantwoordelijkheid willen we ook waarmaken, niet alleen met het nakomen van verkiezingsbeloften; koopzondag, wethouders spreekuur of het zo gewenste zebrapad bij Sûnens. Maar we willen ook dat iedereen mee kan doen in onze gemeente en niet ongewild aan de kant blijven staan. Daar is een sterke economie voor nodig, niet alleen nieuwe bedrijven, maar juist ook bestaande bedrijven ruimte geven om te ondernemen.

De decentralisatie in de zorg is bij bijna iedere gemeente een uitdaging, ook hier in Smallingerland is nog heel veel werk te verrichten, zowel op het niveau van de verleende zorg, maar ook de financiën moeten op orde gebracht.

Ook is er nu één (ELP) wethouder verantwoordelijk voor alle dorpen en wijken, zo kan er een goede afstemming komen, want dorpen en wijken zijn belangrijk. De visie van de ELP is dat nieuwbouw in de dorpen een noodzakelijk onderdeel is om de dorpen leefbaar te houden.

Het invoeren van het wethouders spreekuur is een eerste stap om aan te geven dat de gemeente er voor de inwoners is. Deze cultuur omslag begint nu bij de wethouders en goed voorbeeld doet volgen is onze stellige overtuiging!

Wij gaan de uitdaging aan om Smallingerland een gemeente te laten zijn waar het goed werken, wonen en recreëren is.

Yntze de Vries
fractievoorzitter ELP

Willem de Boer – Fractielid

Ik ben woonachtig in Drachten. Ik ben getrouwd met Ratchanee, vader van 3 zoons en 1 dochter en heb sinds kort een mooie kleindochter.
Ik ben geïnteresseerd in wonen, omgeving en bedrijvigheid/economie. Op die terreinen en hun raakvlakken wil ik graag de gemeenschap -namens ELP- van dienst zijn!

Vries, Yntze de – ELP (67)

Lid Gemeenteraad,

Fractievoorzitter ELP

0512 526 335

Yntze de Vries – Fractievoorzitter

Ik woon in Drachten, ben getrouwd met Sytske, vader van drie dochters en pake van 7 kleinkinderen.
Ik wil graag dat onze fractie als één team gaat werken, waar iedereen in zijn/haar kracht een bijdrage levert. Voor mijzelf ben ik breed georiënteerd, met een bijzondere interesse voor financiën, economie en MKB. Ons speerpunt is: de politiek weer terug te brengen bij de inwoners van Smallingerland. Zoveel mogelijk mét en niet óver u als inwoner beslissen.

Bolt, Chiel – ELP (60)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 530 845

Chiel Bolt  – Fractielid

Geboren in Smallingerland, met Anneke getrouwd en wonend in het mooie De Wilgen. Als burger, (hobby) watersporter en als ondernemer zeer betrokken met de lokale politiek. Minder regels en vrij ondernemerschap vind ik zeer belangrijk, maar ook inwoners cq belanghebbenden vooraf bij zaken betrekken en niet achteraf!
Bestemmingsplannen, ondernemen en recreatie hebben onder meer mijn persoonlijke interesse en zet ik mij voor in!

Jong-Snip, Sandra de – ELP (44)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

06 555 73 398

Sandra de Jong – Fractielid

Ik woon in Drachten sinds 1992. Getrouwd en moeder van 3 zonen en 2 dochters.
Ik wil graag dat de politiek dichter bij de mensen komt en dat inwoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving krijgen. ELP staat daar voor. Sport, onderwijs, verkeer en het sociaal domein zijn mijn belangrijkste punten van aandacht.

Postma-Velsen, Wally – ELP (56)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 524 331

Wally Postma – Fractielid

Ik ben woonachtig in Drachten. Getrouwd met Marten en moeder van een zoon en een dochter.
Het streven van mij is: de drempel van de politiek naar de burgers verlagen. Mijn bijzondere interesse ligt bij het Sociaal Domein, o.a de WMO.

Lamsma, Gatso – ELP (66)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 355 685

Gatso Lamsma – Fractielid

Ik woon in Drachten en ben getrouwd met Wimmy, vader van twee zonen en inmiddels pake van vijf kleinzonen.
Sport en kunst liggen mij na aan het hart. Ook recreatie en toerisme hebben mijn interesse. Hier wil ik mij namens ELP graag volledig voor inzetten.

Sikkema, Silvia – ELP (59)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

Silvia Sikkema – Fractielid

Ik ben Silvia Sikkema van Laar, moeder van twee zonen en een dochter. Sinds 2010 echtgenote van Evert. Als arbeidersdochter geboren aan de Drachtstervaart (1961) in een harmonieus gezin. Trots op mijn roots en ben daar altijd dichtbij gebleven.
Hier ligt mijn hart en ik wens ieder persoon, volwassen of jeugd, goed onderwijs, werk, en een veilig gevoel met vertrouwen in de toekomst.
Via ELP ga ik me daarvoor inzetten.

Boer, Willem de – ELP (66)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 750 496

Willem de Boer – Fractielid

Ik ben woonachtig in Drachten. Ik ben getrouwd met Ratchanee, vader van 3 zoons en 1 dochter en heb sinds kort een mooie kleindochter.
Ik ben geïnteresseerd in wonen, omgeving en bedrijvigheid/economie. Op die terreinen en hun raakvlakken wil ik graag de gemeenschap -namens ELP- van dienst zijn!

Hofstee, Harrie – ELP (65)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP


Harrie Hofstee – Fractielid

Ik ben een Drachtster in hart en nieren, een authentieke ondernemer met veel ervaring, kennis en contacten. Vader van 3 kinderen en een aantal kleinkinderen.
Mijn focus ligt bij de omgevingswet/visie, ondernemers, openbare ruimte en parkeren.