Even voorstellen: de raadsleden

Het woord is aan de fractievoorzitter…

Nog een aantal weken tot de verkiezingen en opnieuw gekozen worden als lijsttrekker van ELP, dàt voelt wederom als een grote verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd geeft het mij veel vertrouwen, wanneer de fractieleden je unaniem hebben voorgedragen bij de kiescommissie én je ook gesteund wordt door de leden en het partijbestuur. Zo kan op de ingezette koers worden doorgevaren met als enige motivatie: het belang van Smallingerland.

Als lijsttrekker van ELP wil ik niet alleen met onze partij, maar ook samen met inwoners en collega’s de komende vier jaar werken aan een (financieel) gezond, sociaal én transparant Smallingerland. Waar het goed wonen, werken en recreëren is.                     

Doorgaan – trochsette

Wij willen de opgedane ervaring van de afgelopen 4 jaar positief in ons voordeel gaan gebruiken. Als ELP staan we voor: knopen door durven hakken, besluiten durven nemen, durven te zeggen wat we vinden en waar we voor staan.

We willen een sociale gemeente zijn, waar we als ELP blijven strijden dat het geld bij de inwoners terecht komt en niet opgaat aan kosten en woekerwinsten.

De gemeentelijke financiën op orde brengen is één van onze doelstellingen, niemand kan meer uitgeven dan er binnenkomt. Waar nodig daarin harde keuzes durven te maken, maar vooral niet de rekening bij onze inwoners neerleggen door de OZB of parkeerkosten te verhogen. En zeker niet korten op zorg bij inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Dat we dat gaan doen met een sterk en ervaren team blijkt wel uit onze lijst met kandidaten.

Wij varen als ELP onze eigen lokale koers, zonder last en ruggespraak vanuit Den Haag. Waar de belangen voor onze inwoners van Smallingerland voorop staan. Dat houdt in: duidelijk doen, met elkaar!

Yntze de Vries
fractievoorzitter ELP

Willem de Boer – Fractielid

Ik ben woonachtig in Drachten. Ik ben getrouwd met Ratchanee, vader van 3 zoons en 1 dochter en heb sinds kort een mooie kleindochter.
Ik ben geïnteresseerd in wonen, omgeving en bedrijvigheid/economie. Op die terreinen en hun raakvlakken wil ik graag de gemeenschap -namens ELP- van dienst zijn!

Vries, Yntze de – ELP (67)

Lid Gemeenteraad,

Fractievoorzitter ELP

0512 526 335

Yntze de Vries – Fractievoorzitter

Ik woon in Drachten, ben getrouwd met Sytske, vader van drie dochters en pake van 7 kleinkinderen.
Ik wil graag dat onze fractie als één team gaat werken, waar iedereen in zijn/haar kracht een bijdrage levert. Voor mijzelf ben ik breed georiënteerd, met een bijzondere interesse voor financiën, economie en MKB. Ons speerpunt is: de politiek weer terug te brengen bij de inwoners van Smallingerland. Zoveel mogelijk mét en niet óver u als inwoner beslissen.

Bolt, Chiel – ELP (62)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 530 845

Chiel Bolt  – Fractielid

Geboren in Smallingerland, met Anneke getrouwd en wonend in het mooie De Wilgen. Als burger, (hobby) watersporter en als ondernemer zeer betrokken met de lokale politiek. Minder regels en vrij ondernemerschap vind ik zeer belangrijk, maar ook inwoners cq belanghebbenden vooraf bij zaken betrekken en niet achteraf!
Bestemmingsplannen, ondernemen en recreatie hebben onder meer mijn persoonlijke interesse en zet ik mij voor in!

Jong-Snip, Sandra de – ELP (44)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

06 555 733 98

Sandra de Jong – Fractielid

Ik woon in Drachten sinds 1992. Getrouwd en moeder van 3 zonen en 2 dochters.
Ik wil graag dat de politiek dichter bij de mensen komt en dat inwoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving krijgen. ELP staat daar voor. Sport, onderwijs, verkeer en het sociaal domein zijn mijn belangrijkste punten van aandacht.

Postma-Velsen, Wally – ELP (57)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 524 331

Wally Postma – Fractielid

Ik ben woonachtig in Drachten. Getrouwd met Marten en moeder van een zoon en een dochter.
Het streven van mij is: de drempel van de politiek naar de burgers verlagen. Mijn bijzondere interesse ligt bij het Sociaal Domein, o.a de WMO.

Lamsma, Gatso – ELP (67)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 355 685

Gatso Lamsma – Fractielid

Ik woon in Drachten en ben getrouwd met Wimmy, vader van twee zonen en inmiddels pake van vijf kleinzonen.
Sport en kunst liggen mij na aan het hart. Ook recreatie en toerisme hebben mijn interesse. Hier wil ik mij namens ELP graag volledig voor inzetten.

Sikkema, Silvia – ELP (59)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

 

Silvia Sikkema – Fractielid

Ik ben Silvia Sikkema van Laar, moeder van twee zonen en een dochter. Sinds 2010 echtgenote van Evert. Als arbeidersdochter geboren aan de Drachtstervaart (1961) in een harmonieus gezin. Trots op mijn roots en ben daar altijd dichtbij gebleven.
Hier ligt mijn hart en ik wens ieder persoon, volwassen of jeugd, goed onderwijs, werk, en een veilig gevoel met vertrouwen in de toekomst.
Via ELP ga ik me daarvoor inzetten.

Boer, Willem de – ELP (66)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

0512 750 496

Willem de Boer – Fractielid

Ik ben woonachtig in Drachten. Ik ben getrouwd met Ratchanee, vader van 3 zoons en 1 dochter en heb sinds kort een mooie kleindochter.
Ik ben geïnteresseerd in wonen, omgeving en bedrijvigheid/economie. Op die terreinen en hun raakvlakken wil ik graag de gemeenschap -namens ELP- van dienst zijn!

Hofstee, Harrie – ELP (65)

Lid Gemeenteraad, Lid ELP

Harrie Hofstee – Fractielid

Ik ben een Drachtster in hart en nieren, een authentieke ondernemer met veel ervaring, kennis en contacten. Vader van 3 kinderen en een aantal kleinkinderen.
Mijn focus ligt bij de omgevingswet/visie, ondernemers, openbare ruimte en parkeren.