Voor de (d)raad ermee

In de raadsvergadering van 1 maart 2022 begon de voorzitter, burgemeester Rijpstra, de vergadering met de vreselijke oorlog die op dit moment gaande is in Oekraïne. Mensenrechten worden geschonden en democratie is ver te zoeken. Wat kunnen wij doen? De vluchtelingen mogen zich vrij bewegen in Europa en hoeven geen asiel aan te vragen. Toch zullen zij opgevangen moeten worden. De Friese veiligheidsregio houdt regelmatig overleg en er ligt ook particuliere hulp. Smallingerland zet zich proactief in om deze mensen te helpen.

Er moesten ook nog een aantal agendapunten doorgenomen worden. Bij de werklocatievisie is er ruimte voor een menging in functies. Nu is er nog een gedoogsituatie op het industrieterrein met kleine kantoorruimtes. De portefeuillehouder sprak dat duidelijk uit, wat voor ELP belangrijk is.

De cultuurvisie: ELP sprak uit dat naast de amateurkunst ook toneelverenigingen, zangkoren, harmonie, fanfares en brassbands enz. niet vergeten mogen worden in deze cultuurvisie en ondersneeuwen. Zij zorgen voor verbinding in de samenleving en zijn daarom belangrijk voor dorpen en wijken. De portefeuillehouder zei dat we ons geen zorgen hoeven te maken en erkende de toegevoegde waarde van deze cultuurpoot.

Alle punten werden unaniem aangenomen en ook een aantal moties.
Bij het afsluiten van deze raadsvergadering werd niet alleen stilgestaan bij de actuele oorlog, maar ook bij de verharding in onze maatschappij en op sociale media. ‘Blijf bij de inhoud en speel nooit op de man’ was het advies van voorzitter Rijpstra.

Op naar de verkiezingen en daarna van start met een nieuwe raad. Iedereen succes met de campagne.

Silvia Sikkema, raadslid ELP