De agrarische sector is van groot belang ook voor Smallingerland zowel voor de economie als ook voor de invulling van het landschap. De agrarische sector moet dan ook de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Boeren in Smallingerland moeten een goed toekomstperspectief hebben. ELP  wil ze die ruimte geven. 

Ook met de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet er voldoende ruimte blijven voor de agrarische sector. Als er op de huidige plaats onvoldoende ruimte is voor het bedrijf om te groeien, in verband met andere (natuur) belangen, dan moet de Provincie door kavelruil en de bedrijfsverplaatsings-regeling bedrijven faciliteren richting een nieuw toekomstperspectief elders.