Voor de (d)raad ermee

De eerste officiële vergadering van de nieuwe gemeenteraad is een feit. Twee ronde tafels waarvan één samen met Provinciale Staten. Daar werd informatie opgehaald over de Hegewarren, hoe nu verder. Een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld aan de raadsleden en de

Lees verder

ELP verliest 4 zetels

Na weken lang intensief campagne voeren, was daar op 16 maart 2022 de uitslag voor de nieuwe gemeenteraad, vanaf 21.00 uur werden de stemmen geteld. Een spannende avond voor alle partijen. Helaas werd ELP de verliezer en gingen we terug van 7 naar 4 zetels. Dit was niet het resultaat waar we op

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

In de raadsvergadering van 1 maart 2022 begon de voorzitter, burgemeester Rijpstra, de vergadering met de vreselijke oorlog die op dit moment gaande is in Oekraïne. Mensenrechten worden geschonden en democratie is ver te zoeken. Wat kunnen wij doen? De vluchtelingen mogen zich vrij bewegen in

Lees verder

Varen is vooruitzien

ELP heeft aan wethouder Le Roy de notitie Varen is vooruitzien overhandigd. Al sinds 1998 vinden er onderzoeken plaats naar het realiseren van een nieuwe vaarweg naar Drachten voor grote vrachtschepen (Klasse V schepen). Er is jl. september nog een lobby van haven gebonden

Lees verder

Drie keer is scheepsrecht!

Op 25 januari stond wederom de meerjarenbegroting op de agenda. Gelukkig was drie keer scheepsrecht en kon het nu behandeld worden in de raad. Nadat iedere fractie haar eigen visie had ingebracht was het tijd voor het debat. Er was een amendement ingediend om vier punten uit de begroting te

Lees verder

Thorium Molten Salt Reactoren

Bij de vaststelling in december jl. van de ‘Transitievisie warmte gemeente Smallingerland’ komt in die visie zelf het woord kernenergie helemaal niet voor als energiebron. Onze visie van oktober jl op het vliegveld, waarin (Thorium Molten Salt Reactoren) kernenergie als mogelijke te

Lees verder

ELP duikt in financiën van de “Nieuwe Welle”

Gezien de prijsontwikkeling van de materialen en loonkosten in de bouw maakt ELP zich grote zorgen over de financiering van het nieuw te bouwen zwembad.  Zal het beschikbaar gestelde budget wel toereikend zal zijn? Door de winstwaarschuwing van het college, is ELP zelf de materie gaan

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Wie is nu de ‘gekke Henkie’? Op 21 december was er een meerderheid, 21 voor en 8 tegen, die het agendapunt ‘Doorgeschoven middelen’ van de agenda wilde halen. Dit na verzoek van een fractie om e.e.a. nog eens tegen het licht te houden. Dit schoot, bleek later, bij

Lees verder

Yntze de Vries lijsttrekker ELP

DRACHTEN – Tijdens de ALV van 11 december is de kandidatenlijst van ELP vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  De eerste 10 van de kieslijst stellen zich graag aan u voor middels een filmpje. ELP is er klaar voor – Duidelijk doen, met elkaar!

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 7 december  Digitalisering archieven stond wel vaker op de agenda, ook nu weer hikt een groot deel van de raad tegen de hele hoge kosten aan die hiervoor zijn begroot: 5 ton wat betaald moet worden uit de reserves. De meeste vragen voor de portefeuillehouder waren: kan dit niet

Lees verder