Erbij horen

Gisteravond stond o.a. de actie agenda Economie op de agenda. Een raadsvoorstel wat veel breder is dan alleen economie. Samenvattend: ‘In Smallingerland staat de mens voorop en hebben alle inwoners kans op passend werk en om zich te ontwikkelen. We zetten ons ervoor in dat opleidingen en

Lees verder

Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden.  Tekst uit deze begroting van: “De

Lees verder

Provinciaal Belang Frylân kiest lijsttrekker

Sandra de Jong-Snip is gekozen tot lijsttrekker tijdens een extra ALV van Provinciaal Belang Fryslân. Zij zal kandidatenlijst aanvoeren bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023. Het bestuur van Provinciaal Belang Fryslân heeft er alle vertrouwen in dat Sandra en de overige

Lees verder

Grote projecten!

Dinsdagavond mocht de raad zich buigen over de voortgang grote projecten o.a. nieuwbouw S(B)O school, meer van Oudega, woonwagenstandplaatsen. Waar nu eindelijk de woonwagenstandplaatsen tot uitvoering komen, is de nieuwbouw van de S(B)O school en het meer van Oudega financieel zeker nog een

Lees verder

De ‘Natte Lawei’?

De informatiebijeenkomst van de Raad over het zwembad stond al tijden gepland voor dinsdag 30 augustus. Vorige week werd besloten dat de Raad onder geheimhouding kon worden geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de aanbesteding. Geheimhouding is voor ELP altijd lastig, we willen open en

Lees verder

Toch nog geen zomerreces

Vooraf bij behandeling van Jaarstukken werd raad door portefeuille geïnformeerd over het niet verstrekken van accountant verklaring! Opnieuw doet dit voorval bij ELP de wenkbrauwen fronsen. Hoe is het toch gesteld met de verstandhouding tussen afdeling financiën en de gemeentelijke

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De eerste officiële vergadering van de nieuwe gemeenteraad is een feit. Twee ronde tafels waarvan één samen met Provinciale Staten. Daar werd informatie opgehaald over de Hegewarren, hoe nu verder. Een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld aan de raadsleden en de

Lees verder

ELP verliest 4 zetels

Na weken lang intensief campagne voeren, was daar op 16 maart 2022 de uitslag voor de nieuwe gemeenteraad, vanaf 21.00 uur werden de stemmen geteld. Een spannende avond voor alle partijen. Helaas werd ELP de verliezer en gingen we terug van 7 naar 4 zetels. Dit was niet het resultaat waar we op

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

In de raadsvergadering van 1 maart 2022 begon de voorzitter, burgemeester Rijpstra, de vergadering met de vreselijke oorlog die op dit moment gaande is in Oekraïne. Mensenrechten worden geschonden en democratie is ver te zoeken. Wat kunnen wij doen? De vluchtelingen mogen zich vrij bewegen in

Lees verder

Varen is vooruitzien

ELP heeft aan wethouder Le Roy de notitie Varen is vooruitzien overhandigd. Al sinds 1998 vinden er onderzoeken plaats naar het realiseren van een nieuwe vaarweg naar Drachten voor grote vrachtschepen (Klasse V schepen). Er is jl. september nog een lobby van haven gebonden

Lees verder