Voor de (d)raad ermee

Ronde tafel Een belangrijk onderwerp op de ronde tafel: locatiekeuze scholencomplex Speciaal (Basis) Onderwijs. De eerdere locatie van het scholencomplex was gepland in Vrijburgh. Deze locatie stuitte op grote bezwaren van bewoners: zij waren niet tot nauwelijks betrokken bij de plannen. In

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Rond 19:00 uur startte de vergadering met de ronde tafel. Waterfront Oudega Het was voor de raad aangenaam te vernemen dat de gemeente, in goed overleg met alle betrokken inwoners en belanghebbenden, tot dit voorliggend masterplan is gekomen. Het lijkt erop dat dit punt in het komende debat en

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Bij de vaststelling van de agenda is besloten om het punt ‘Lawei- onderzoek’ door te schuiven naar 25 februari. Daarna kwam het punt ‘Duurzaamheidslening koopwoningen’ aan bod. Met deze lening wil de gemeente woningeigenaren stimuleren tot verduurzaming van hun woning. ELP heeft ingestemd met

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 21 januari 2020 De TV-camera van Omrop Fryslân staat midden in de zaal. In de ronde tafel komen de speelautomatenverordening en de veiligheidsregio aan de orde. In het debat de benoeming adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, uitbreiding paviljoen De Leijen, criteria verhoging

Lees verder

Nationale Voorleesdag – Moppereend

Voorlezen stimuleert de nieuwsgierigheid en taalontwikkeling van kinderen. Moet een goede voorbereiding door de Drachtster bibliotheek, hebben een aantal ELP-dames vandaag voorgelezen uit het jeugdboek ‘Moppereend’. De kinderen hebben genoten en dat geldt ook voor degenen die de eer

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Op 7 januari was de eerste raadsvergadering van 2020. Nadat iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar en tevens een goed politiek jaar had gewenst zijn we van start gegaan. Bij de Ronde Tafel kregen we informatie en konden we vragen stellen over de verbouwing van paviljoen de Leijen. Samen met

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Een volle agenda voor deze raadsvergadering en ook de zaal is weer goed gevuld met toeschouwers. Omdat er geen Ronde Tafel is, kan de agenda worden vastgesteld en meteen afgewerkt. Toekomst vliegveld Drachten blijft terugkomen. Wij hebben als ELP ons ook in de kwestie verdiept en onderzoek

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Dit keer twee ronde tafels met in totaal negen onderwerpen op de agenda’s. Niet voor elk onderwerp waren er insprekers, maar voor ‘toekomst vliegveld Drachten’ en ‘actie agenda economie’ was wel belangstelling. Het vliegveld heeft al vaker op de agenda gestaan en zorgt

Lees verder

Evaluatie van het wethoudersspreekuur

Bijna een jaar geleden is gemeente Smallingerland gestart met het wethoudersspreekuur. Inwoners van Smallingerland kunnen dan iedere donderdagmiddag van 17.00 – 18.00 uur langskomen om met twee wethouders in gesprek te gaan. De eerste ervaringen zijn positief. Voor de inwoners is het een

Lees verder