Agressie en ondermijning

ELP was aanwezig bij een gezamenlijke training over agressie, geweld, integriteit en ondermijning. Medegeorganiseerd door @pbf.frl en @kennispolitiek – Lokale Politieke Partijen. De lokale politiek van Fryslân was hierbij aanwezig om bewuster te worden van de valkuilen die je als raadslid

Lees verder

Padellen

Zo ziet ELP politiek graag, in de raadzaal duidelijk, scherp en hard op de inhoud in het debat. Maar buiten de raadzaal gewoon gezellig en sportief een potje padellen, samen met wethouders en raadsleden. Voor deze cultuur moeten we ons als raad en college hard maken en zorgen dat het hoog in de

Lees verder

Hoogste punt!

De bouw van Zwemcentrum de Welle heeft het hoogste punt bereikt. Dat werd vanmiddag gevierd op de bouwlocatie. Volgend jaar staat de opening gepland en dat lijkt zeker haalbaar. Ondanks het slechte weer de afgelopen periode loopt de bouw nog steeds voor op schema. Dat alles dankzij een goede

Lees verder

Gemeente uitgemolken, inwoners betalen

ELP erkent dat er een groot tekort is aan woningen, vooral sociale huurwoningen en woningen in het middensegment. ELP heeft een motie ingediend om een maximum bedrag van 3,5 miljoen euro te bieden. ELP is bang dat de gemeenschap te veel gaat betalen voor 10 hectare grond waar ook het Fries

Lees verder

Werkbezoek zwembad

De raad van Smallingerland is op werkbezoek bij de bouwput van het nieuwe zwembad geweest. Een zeer complex bouwplan wat vele facetten kent. Er wordt op verschillende bouwdelen tegelijk gewerkt en dat verdiend ons respect. Delen van het plan liggen op schema, sommige onderdelen achter op schema

Lees verder

Skûtsje Henderika

Vandaag is het skûtsje Henderika weer veilig teruggeplaatst op de rotonde bij Nijtap. Ze is weer helemaal opgeknapt onder leiding van Hayco van der Werf. Opvallend detail is dat het skûtsje met de kop nu de ander kant op ligt dan toen ze werd opgehaald voor onderhoud. Misschien is het tijd voor

Lees verder

De toekomst van vliegveld Drachten

De gemeente wilde op 6 september het onderzoeksrapport ‘Toekomst vliegveld Drachten’ delen met de omwonenden en andere belanghebbenden. Maar dat liep anders dan verwacht. Meer dan 100 inwoners van Smallingerland kwamen op deze warme zomeravond opdagen. In een hete loods op het vliegveldterrein

Lees verder

Sporthal de Drait

De prachtige nieuwe (gerecyclede) Sporthal de Drait is weer geopend. Een feestelijke opening onder grote belangstelling van gebruikers en buurtbewoners. Een geslaagd project wat binnen het begrote budget en tijdplanning is afgerond. Waar we met recht trots op mogen zijn. Hier is ook een

Lees verder

Skatepark 2.0

Een lang gekoesterde wens van de skategemeenschap; een nieuw skatepark, is mede door de inzet van Johannes, Michiel en de Jeugdraad van Smallingerland geslaagd! Dit heeft geleid tot een prachtig deels nieuwe gerenoveerd skatepark. Bij de behandeling in de gemeenteraad zat de raadzaal dan ook

Lees verder

‘HANDtekening’

Een feestelijke dag voor de toekomstige leerlingen van de nieuwe SBO school: ze mochten hun eigen HANDtekening zetten op de symbolische eerste paal. Na veel overleg tussen de vier betrokken schoolbesturen, de wethouder en de gemeenteraad, is het eindelijk zover: er komt een prachtige school

Lees verder