Voor de (d)raad ermee

Vanavond voor het eerst weer Het Plein. Ondernemers en inwoners uitten hun zorgen over het verminderen van parkeerplaatsen in de Oosterstraat. Maar ook dat er slecht over gecommuniceerd werd. Het is goed dat inwoners de raadsleden weten te vinden en hun zorgen/problemen onder de aandacht kunnen

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

ELP feliciteert cursisten ‘Politiek actief’ met hun certificaat Begin 2021 werd gestart met de training ‘Politiek actief’. Hier hebben 59 cursisten aan deelgenomen. De gemeenteraad van Smallingerland wil met haar inwoners samenwerken aan lokale democratie. De training

Lees verder

Begroting Smallingerland

Pleisterplakken: dat is voor ELP bv. het fors verhogen van parkeertarieven om een begroting sluitend te maken. De begroting voor 2022 is dan wel sluitend, maar wel dankzij een meevaller van miljoenen uit Den Haag. Wij willen dat uitgaven en inkomsten structureel in evenwicht worden gebracht!

Lees verder

Vliegen of Uitgevlogen

Vliegveld Drachten een jaren lang lopend dossier waar geen oplossing voorkomt en we in rondjes blijven draaien. Dat wil ELP nu constructief doorbreken, door anders naar de gronden durven te kijken. Weer terug naar de plannen van midden jaren 90, maar nu wel doorpakken. Op 26 oktober heeft ELP

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Tijdens het debat over het voorstel Voorbereidingsplan de Steven 57 wilde ELP weten waarom bij de ‘beoogde effecten/argumenten 1.3’ werd aangegeven dat deze ontwikkelingen geen invloed hebben op de woonontwikkelingen op de Tussendiepen? Er is immers geen woonbestemming aanwezig in het huidige

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Hoe triest, maar ELP is blij met het rapport van Deloitte eindelijk duidelijkheid waarvoor ELP al jaren lang is verguisd. Misstanden bij grondbedrijf, onduidelijk subsidiebeleid, onjuiste en foute Europese aanbesteding, onvindbare contracten, begroten met een dikke duim, niet getekende

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Vragenuurtje van 28 september 2021Ontwikkeling kantorenstrook Maartenswouden/Suyderwijk Precies 1 jaar geleden had ELP hier al vragen over gesteld en werd in de wacht gezet. De accountant spreekt nu in de jaarrapportage over 2020 zijn zorgen uit over mogelijk ongeoorloofde staatssteun in dit

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering dinsdag 14 september Eindrapport kerntaken onderzoek stond wederom op de agenda van het debat. Afgelopen twee weken is er goed overleg geweest tussen de woordvoerders, college en organisatie. ELP heeft besloten om ons amendement te splitsen, om te zorgen dat de inhoud en

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De raadsvergadering van 31 augustus was de eerste na het zomerreces. Het realiseren van 3 woonwagenstandplaatsen aan De Wetterwille gaat na jaren soebatten eindelijk door. Helaas heeft Drachtstercompagnie opnieuw vertraging opgelopen. De wethouder kon geen toezegging doen wanneer deze

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, met een lange agenda! Drie onderwerpen die voor een levendig debat zorgden. Hotel Lavendelheide 4: De raad is unaniem voor het nieuwe plan, alleen de TOEKAN zorgde voor discussie. Wij vinden een 30 meter hoog gebouw genoeg en extra reclame-uiting

Lees verder