DUIDELIJK DOEN,

MET ELKAAR!

Aan deze vier woorden willen wij -samen met jou- de komende jaren inhoud gaan geven. Dat doen we niet met een duimendik verkiezingsprogramma, maar met vier speerpunten in de hand: wonen, met elkaar, natuur & duurzaamheid en economie zijn volgens ELP de sleutels naar het beste Smallingerland van en voor ons allemaal…

ELP verkiezingsprogramma in het Nederlands en het Fries

ELP gesproken verkiezingsprogramma in het Nederlands en het Fries

Net als jij wonen en/of werken wij in deze gemeente. We kennen de dorpen, de buurten, de verenigingen, de winkels, de natuur en… de mensen. Met elkaar zijn wij ELP. Dé partij in dienst van jou en van ons allemaal. Wij dromen van het allerbeste Smallingerland.

Een Smallingerland waarin iedereen zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo actief mee te bouwen aan een veilige, warme, ondernemende, mooie en bereikbare gemeente waar we ons allemaal welkom, gewaardeerd en thuis voelen. Wij willen de partij worden die het meeste positieve impact creëert voor de inwoners van Smallingerland.
Help jij onze droom voor Smallingerland waar te maken? Uiteindelijk kunnen we dat alleen met elkaar doen!

DUIDELIJK DOEN, MET ELKAAR

Over

WONEN

Leven begint onder het dak van je eigen huis. Je thuis in een fijne straat en buurt. Een plek waar je je veilig en welkom voelt en waar je je buren kent. Waar
je helpt en geholpen wordt wanneer dat even nodig is. Het beste Smallingerland van ons allemaal begint voor iedereen bij goede huisvesting, maar gaat dus veel verder dan alleen dat dak boven je eigen hoofd.

Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons belangrijke punten wanneer het om wonen in Smallingerland gaat. Punten waarvoor we keihard knokken.

Over…

NATUUR
EN DUUR-
ZAAMHEID

De zorg voor de wereld van morgen is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Naast het behoud van de natuur, waarmee Smallingerland zo rijk bedeeld is, bestaat deze zorg ook uit het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een brede omarming van duurzame energiebronnen.

Wij gaan -in dienst van láter- voor een steeds groener wordend Smallingerland, waar we allemaal elke dag van kunnen genieten.

Over…

ECONOMIE

Met elkaar hebben wij een grote invloed op onze lokale economie. Daarom geloven we in een ondernemende gemeente die efficiënt werkt en een positief verschil maakt voor en met ons allemaal. Een ondernemende gemeente in dienst van inwoners en ondernemers. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn daarbij een gegeven in plaats van een gunst.

Gemeentelijk ondernemerschap? Daarvan profiteren we uiteindelijk allemaal!

Over…

MET
ELKAAR

Met elkaar onderweg zijn naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en
meedoet? Dat is geen politieke uitdaging, maar een uitdaging voor ons allemaal. Met elkaar leven en werken kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen, transparantie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen alle betrokken partijen. De gemeente is daarbij ondersteunend aan de gemeenschap.

Zo zou het moeten zijn en wij willen dat waarmaken. Met elkaar!