Elke fractie heeft het recht om twee personen, niet zijnde raadsleden, voor te dragen als fractievertegenwoordiger. Een fractievertegenwoordiger heeft een ondersteunende taak naar de vaste raadsleden en heeft een beperkte bevoegdheid. Een fractievertegenwoordiger mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de Besluitvormende Raad, maar wel participeren in de Informerende en Opiniërende raadsvergaderingen. Fractievertegenwoordigers tekenen een verklaring betreffende geheimhouding. Zij worden benoemd per raadsbesluit.

De fractievertegenwoordigers voor ELP zijn:

Wally Postma

Getrouwd met Marten en tevens mem. Geboren en getogen Drachtster, een echte Fries. Als maatschappelijkwerker in de ouderenzorg voel ik mij betrokken bij het sociale domein in Smallingerland. Voor mij is het belangrijk dat iedereen op een volwaardige manier mee kan doen. Dat vraagt wel om maatwerk.

Willem de Boer

Woonachtig in Drachten, getrouwd, vader van 4 kinderen en ook opa. Volkshuisvesting en wonen hebben mijn interesse. Evenals economie en bedrijvigheid waar ik jarenlang in werkzaam ben geweest. Nu ik meer vrije tijd heb wil ik mij inzetten op die punten. Niet voor de bühne, niet voor vriendjes, groepje of clubjes, maar gewoon om te DOEN, eerlijk en voor iedereen. Voor fijn samenleven in Smallingerland.

Hier vindt u de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen