Leden steunfractie ELP

Leden van de ELP kunnen toetreden tot de steunfractie, om hier hun expertise en kennis te delen met de raadsleden. De (steun)fractie komt periodiek bij elkaar, gewoonlijk tussen twee raadsvergaderingen in. In de vergadering worden de actuele politieke onderwerpen, welke binnen onze gemeente spelen, besproken en toegelicht door de raadsleden van de fractie.

De inbreng van de leden is van groot belang, omdat ieders expertise wordt gebruikt om een gedegen standpunt in te nemen, ten gunste van de inwoners van Smallingerland.

Ook is het mogelijk om als niet lid van de ELP tijdens een fractievergadering uw mening te laten horen of zorgen te uiten aangaande politieke kwesties in uw eigen omgeving. Door raadsleden kunt u dan worden uitgenodigd om tijdens een fractievergadering uw verhaal te doen voor maximaal 30 minuten.