LAATSTE NIEUWS

17 december 2020

Voor de (d)raad ermee

De laatste fysieke Raadsvergadering van 2020. Allereerst stond op de agenda om de verordening Subsidies Peuteropvang en VVE Smallingerland 2020 vast te stellen. Daarbij is een motie ingediend

4 december 2020

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering van 1 december 2020, Alweer een ‘lange zit’ Er is in juni jl. een rapport van

19 november 2020

Voor de (d)raad ermee

Het gemeentebestuur en de raad zitten nog volop in onrustige periode en we hebben ook weer

11 november 2020

Voor de (d)raad ermee

Begrotingsvergadering 3 nov. 2020 (2) Het college heeft een doorrekening gemaakt n.a.v. de

Het woord is aan de fractievoorzitter…

Verrast, verbaasd, maar ook trots, zo voelde ik mij toen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen maart bekend was. Van drie zetels in de vorige raadsperiode is de ELP nu met acht raadsleden in de raad vertegenwoordigd en mag ik als fractievoorzitter daar leiding aangeven.

Wel een verschil, niet alleen omdat we nu veel meer diversiteit aan kennis en kunde hebben. Maar ook dat we van oppositiepartij nu coalitiepartij zijn en er twee ELP wethouders in het college zitten.

Die verantwoordelijkheid willen we ook waarmaken, niet alleen met het nakomen van verkiezingsbeloften; koopzondag, wethouders spreekuur of het zo gewenste zebrapad bij Sûnens. Maar we willen ook dat iedereen mee kan doen in onze gemeente en niet ongewild aan de kant blijven staan. Daar is een sterke economie voor nodig, niet alleen nieuwe bedrijven, maar juist ook bestaande bedrijven ruimte geven om te ondernemen.

De decentralisatie in de zorg is bij bijna iedere gemeente een uitdaging, ook hier in Smallingerland is nog heel veel werk te verrichten, zowel op het niveau van de verleende zorg, maar ook de financiën moeten op orde gebracht.

Ook is er nu één (ELP) wethouder verantwoordelijk voor alle dorpen en wijken, zo kan er een goede afstemming komen, want dorpen en wijken zijn belangrijk. De visie van de ELP is dat nieuwbouw in de dorpen een noodzakelijk onderdeel is om de dorpen leefbaar te houden.

Het invoeren van het wethouders spreekuur is een eerste stap om aan te geven dat de gemeente er voor de inwoners is. Deze cultuur omslag begint nu bij de wethouders en goed voorbeeld doet volgen is onze stellige overtuiging!

Wij gaan de uitdaging aan om Smallingerland een gemeente te laten zijn waar het goed werken, wonen en recreëren is.

Yntze de Vries
fractievoorzitter ELP

Raadsleden ELP 2018-2022

– Yntze de Vries

– Chiel Bolt

– Sandra de Jong

– Wally Postma

– Gatso Lamsma

– Silvia Sikkema

– Willem de Boer

– Harrie Hofstee

BEKIJK WIE ONZE RAADSLEDEN ZIJN