LAATSTE NIEUWS

7 april 2022

Voor de (d)raad ermee

De eerste officiële vergadering van de nieuwe gemeenteraad is een feit. Twee ronde tafels waarvan één samen met Provinciale Staten. Daar werd informatie opgehaald over de Hegewarren, hoe nu

17 maart 2022

ELP verliest 4 zetels

Na weken lang intensief campagne voeren, was daar op 16 maart 2022 de uitslag voor de nieuwe

4 maart 2022

Voor de (d)raad ermee

In de raadsvergadering van 1 maart 2022 begon de voorzitter, burgemeester Rijpstra, de

14 februari 2022

Varen is vooruitzien

ELP heeft aan wethouder Le Roy de notitie Varen is vooruitzien overhandigd. Al sinds 1998

Het woord is aan de lijsttrekker …

Opnieuw gekozen worden als lijsttrekker van ELP, dàt voelt wederom als een grote verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd geeft het mij veel vertrouwen, wanneer de fractieleden je unaniem hebben voorgedragen bij de kiescommissie én je ook gesteund wordt door de leden en het partijbestuur. Zo kan op de ingezette koers worden doorgevaren met als enige motivatie: het belang van Smallingerland.

Als lijsttrekker van ELP wil ik niet alleen met onze partij, maar ook samen met inwoners en collega’s de komende vier jaar werken aan een (financieel) gezond, sociaal én transparant Smallingerland. Waar het goed wonen, werken en recreëren is.                     

Doorgaan – trochsette

Wij willen de opgedane ervaring van de afgelopen 4 jaar positief in ons voordeel gaan gebruiken. Als ELP staan we voor: knopen door durven hakken, besluiten durven nemen, durven te zeggen wat we vinden en waar we voor staan.

We willen een sociale gemeente zijn, waar we als ELP blijven strijden dat het geld bij de inwoners terecht komt en niet opgaat aan kosten en woekerwinsten.

De gemeentelijke financiën op orde brengen is één van onze doelstellingen, niemand kan meer uitgeven dan er binnenkomt. Waar nodig daarin harde keuzes durven te maken, maar vooral niet de rekening bij onze inwoners neerleggen door de OZB of parkeerkosten te verhogen. En zeker niet korten op zorg bij inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Dat we dat gaan doen met een sterk en ervaren team blijkt wel uit onze lijst met kandidaten.

Wij varen als ELP onze eigen lokale koers, zonder last en ruggespraak vanuit Den Haag. Waar de belangen voor onze inwoners van Smallingerland voorop staan. Dat houdt in: duidelijk doen, met elkaar!

Yntze de Vries

lijsttrekker ELP

Raadsleden ELP 2018-2022

– Yntze de Vries

– Chiel Bolt

– Sandra de Jong

– Wally Postma

– Gatso Lamsma

– Silvia Sikkema

– Willem de Boer

– Harrie Hofstee

BEKIJK WIE ONZE RAADSLEDEN ZIJN