ELP heeft zich in 2018 aangesloten bij Provinciaal Belang Fryslân, om samen met andere gemeentelijke lokale partijen het lokale geluid in de Provincie te laten horen. Het is een onafhankelijke provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de provincie Fryslân. 

De vereniging van Provinciaal Belang Fryslân (PBF) is opgericht op 23 mei 1992 en vertegenwoordigt de grootste stroming van de lokale gemeentelijke partijen in de provincie Fryslân.

Provinciaal Belang Fryslân is niet verbonden aan een landelijke politieke partij en wordt gevormd door een groot deel van de lokale gemeentelijke politieke partijen welke binnen de provincie Fryslân actief zijn. Hierdoor weet het als geen ander wat er in de Friese gemeenten en de regio speelt. En wil dicht bij de inwoners staan om de betrokkenheid in standpuntbepaling en de bevoegdheden te bevorderen, en op die manier de bemoeienissen van Rijk en Provincie, waar mogelijk, meer over te laten aan de gemeenten. 

Provinciaal Belang Fryslân laat zich bij al haar beslissingen leiden door het antwoord op de vraag: Wat is het belang en wat is goed voor onze provincie en zijn inwoners?

Provinciaal Belang Fryslân staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in zorg voor zowel de oudere als de jongeren, economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van het Friese (culturele) erfgoed in alle facetten. Zet zich in voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten en gelooft in de kracht van een zelfstandige provincie Fryslân met al haar gemeenten in welke vorm dan ook. Lees hier alles over Provinciaal Belang Fryslân en OPNL