Voor wat betreft ELP maakt onze luchthaven geen onderdeel uit van de basisinfrastructuur en is ons vliegveld niet essentieel voor Smallingerland en de economische ontwikkeling. Groningen Airport Eelde (GAE) is belangrijk geheel Noord-Nederland, waarbij vliegveld Hoogeveen een meer dan prima alternatief is voor MLA-vliegers.

Link rapport ‘Vliegen of uitgevlogen’