ELP is trots op het Smallingerlandse culturele Erfgoed. Met het Erfgoed wordt het verhaal van Smallingerland verteld. Dit is belangrijk voor de inwoners van Smallingerland, maar biedt ook kansen voor Recreatie & Toerisme. Ons cultureel erfgoed, inclusief onze Friese taal, verdient daarom aandacht.

We ondersteunen de organisaties en ondernemers die het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid breder inkleuren en breder uitdragen en het recreatief-toeristisch product verder uitbouwen.