Uitgangspunt voor het financieel beleid is, dat ELP heldere keuzes wil maken: we gaan erover of we gaan er niet over. Wat zijn onze kerntaken? We willen niet meer uitgeven dan we ontvangen van het rijk en we willen weer een gezonde buffer opbouwen.

In vergelijking met de meeste andere gemeentes beschikt de gemeente Smallingerland over beperkte financiële middelen. Behoedzaam financieel beleid is en blijft geboden. De gemeente staat er in financieel opzicht slecht voor.