Het financieel jaarverslag 2019 is op te vragen bij de penningmeester, Andries Kuipers, via info@elp.frl.