Jongeren verdienen kansen. Jongeren in Smallingerland verdienen speciale aandacht om zich maximaal te ontwikkelen en te ontplooien om daarmee hun kansen op een baan te vergoten. ELP zet zich in voor een goede onderwijsinfrastructuur en samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven: de 3O’s “ onderwijs, ondernemers en overheid”.

Andere punten voor onze jongeren waar ELP voor staat, zijn veiligheid en voldoende en geschikte chill plekken waar skatepark een mooi voorbeeld kan worden van een win-win situatie.