ELP is vóór een kleine, compacte overheid. Dat geldt ook voor Smallingerland. De gemeente dient zich te richten op de kerntaken waarvoor zij aan de lat staat. Niets meer en niets minder. En deze taken dienen zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd.

We zijn voorstander van natuurlijke samenwerkingsverbanden, waarbij gemeentegrenzen geen belemmering voor die samenwerking mogen vormen. We willen uitbreiding en voortzetting van zowel het ondernemersloket als ook het duurzaamheidsloket voor een makkelijke ingang voor intensieve en daadkrachtige samenwerking met de gemeente Smallingerland. Met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Hiervoor is kwaliteit en expertisen in de eigen ambtelijke-organisatie nodig en zelfs een must. Die moeten ook op het noodzakelijke niveau worden gebracht. Zodat we niet bij elke activiteit een duur extern bureau nodig hebben.