In Smallingerland hebben een groot aantal mensen moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid vormt een grote belemmering voor een volwaardige deelname in onze maatschappij en in het deelnemen aan arbeidsparticipatie. Het zorgt dus voor problemen in het dagelijks leven.

We willen dat de gemeente samen met het onderwijs, Bibliotheek, werkgevers en overige (sociale)arbeidsmarktpartijen inzet op verlaging van de laaggeletterdheid. Ook willen we de digitale geletterdheid en vaardigheid stimuleren.