De grasvelden en bermen worden steeds minder vaak gemaaid. Het ecologisch beheer van grasvelden kan een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Draagvlak voor dit beheer is voor ELP ook belangrijk, want er zijn mensen die niet gemaaide bermen maar rommelig vinden. 

Een oude hovenierswijsheid luidt: ‘Als de tuin of border wat achterstallig onderhoud heeft, maai dan even het gras of knip de heg’. Een strak geschoren gazonnetje of haagje doet wonderen en de rest pak je later aan.

Een beleid wat ELP ook voorstaat. Zo’n strak gemaaid randje heeft hetzelfde effect, en zorgt voor meer draagvlak, het ziet er onderhouden uit. De wandelaars krijgen geen natte schoenen of broekrand van het overhangende gras.

Ook dient het een verkeerstechnisch doel, we gebruiken de breedte van het pad beter als er geen obstakel (hoog gras) langs de rand oprijst. Deze simpele ingreep zorgt volgens ELP voor een betere acceptatie van natuurlijker groenbeheer.