De ELP wil een sluitende gemeentelijke meerjarenbegroting. Evenals een degelijk financieel beleid. Gebaseerd op transparantie en volgbaarheid. Financiële tegenvallers in de exploitatie moeten niet worden gedekt (zoals de afgelopen acht á tien jaar) uit de algemene reserves. Zij moeten worden opgevangen door de tering naar de nering te zetten.

Te veel grote tegenvallers hebben de afgelopen tien jaar een grote aanslag gedaan op onze algemene reserves. Door onkunde of amateurisme, maar het moet stoppen.

Waar juist Meevallers in de exploitatie moeten terugvloeien naar de financiële reserves. Zij worden niet opgepot met als doel om als vangnet voor latere tegenvallers te dienen.