Een breed onderwijs aanbod maakt de samenleving rijker, democratischer en socialer. Het onderwijs wat leerlingen krijgen is in hoge mate bepalend voor hun toekomst. Kwalitatief staat het onderwijs in Smallingerland goed aangeschreven.

  • We streven naar verdere verbreding van het onderwijsaanbod
  • ELP wil blijven investeren in samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid (de 3 O’s) en daarmee de vakopleidingen stimuleren.
  • ELP vindt dat laaggeletterdheid zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen, zodat deelnemen aan de samenleving vanzelfsprekend wordt.
  • Herijken muziek-educatie