Mobiliteit is een essentiële basisbehoefte. Voor ELP is en blijft bereikbaarheid een belangrijk speerpunt, zowel in onze dorpen en Drachten.  Er moet een goede balans zijn tussen de vraag naar en het aanbod van openbaar vervoer.

ELP is geen voorstander van het laten rondrijden van (bijna) lege bussen op kosten van de gemeenschap. In dunbevolkte gebieden streeft ELP naar innovatieve samenwerkingsvormen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

Een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland lijkt essentieel. Maar die snelle trein moet dan natuurlijk wel in Drachten stoppen.