Het aantal 65-plussers in de gemeente bedraagt ruim 12.000 Dat is 22% van de totale Smallingerlandse bevolking. De prognose voor de komende jaren is, dat die groep verder zal toenemen. Afgezet tegen een dalende totale bevolking.

Wij vinden het belangrijk, dat ouderen in onze gemeente prettig kunnen wonen. Met een hoge kwaliteit van leven, ingericht zoals ze dat zelf willen. Voorzieningen voor ouderen op het gebied van o.a. wonen, mobiliteit, scholing en zorg dienen daarom op niveau te zijn. Ouderen moeten maximaal kunnen blijven meedoen in de samenleving.

We zijn voorstander van de bouw van levensloopbestendige woningen. Bovendien dat er ruimte is voor andere woonvormen. Zoals kinderen die voor hun ouder wordende ouders willen zorgen en daarvoor hun huis willen uitbreiden of van een aanbouw willen voorzien. Met een Tiny House moet dat eveneens mogelijk zijn, als daar ruimte voor is.

We maken ons sterk voor openbaar vervoer op maat. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

Verder willen we dat ouderen over mogelijkheden beschikken om zich door scholing te ontwikkelen. En op deze manier aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Veel bedrijven kunnen immers profiteren van de levenservaring en beroepservaring van oudere werknemers.