Wat ELP betreft, bevatten landelijke, provinciale en ook onze eigen gemeentelijke verordeningen altijd ruimte voor maatwerk-beslissingen. Regelgeving mag niet belemmerend werken. ELP vindt dat de strekking van de regel belangrijker is dan de letter van de tekst. Waardoor uitzonderingen kunnen worden toegestaan.

Wanneer een ondernemer iets wil waar het niet kan of mag, willen we dat de gemeente meedenkt. Hoe het dan wél kan worden gerealiseerd, ja mits. ELP wil ook graag dat de gemeente proactief nadenkt over waar kansen liggen, niet alleen voor ondernemers maar voor al onze inwoners. 

ELP wil geen extra gemeentelijke regels boven op de wetgeving uit Den Haag en Brussel. Bedrijven in bijvoorbeeld de agrarische sector dienen aan veel regels te voldoen. Bijvoorbeeld aan de regels van de natuurwet. ELP vindt deze regels al streng genoeg. Daar moet de provincie en de gemeente geen extra regels bovenop maken.