De ELP  vindt dat de gemeente bestrijding moet toestaan.

Steenmarters en roeken veroorzaken veel overlast en schade. ELP vindt dat hiertegen opgetreden moet kunnen worden. Door een motie die is ingediend in de Tweede Kamer, is er voor de provincie nu de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze een ontheffing te verlenen om de steenmarters en roeken aan te pakken. ELP wil dat de provincie deze mogelijkheid ten volle benut, ook in Smallingerland deze ontheffing wordt ingezet en benut, zodat inwoners en bedrijven in Smallingerland van de overlast verlost kunnen worden.