De containerhaven in Drachten moet goed bereikbaar blijven, zeker voor grotere schepen, zoals klasse 4 schepen. Ook wil ELP de mogelijkheden voor recreatieve toervaart verbeteren. Dit kan leiden tot een economische spin-off.

ELP is nog niet overtuigd van nut en noodzaak van het aanleggen van een nieuwe vaarweg door de Hegewarren en de garantstelling door de gemeente Smallingerland van 15 miljoen in de kosten.

Lees de notitie ‘varen is vooruitzien’