Wandelen draagt bij aan vitaliteit. Bij de inrichting van het buitengebied vinden wij het belangrijk, dat rekening wordt gehouden met een veilige en aantrekkelijke infrastructuur ( o.a. onderhoud. Schelpenpaden) voor wandelaars. 

Wij onderkennen het belang van zowel topsport als breedtesport. Daarbij moet wel een heldere verdeling van verantwoordelijkheden in het oog worden gehouden. Breedtesport is voor ELP het terrein van de gemeenten. De provincie richt zich dan op het ondersteunen van grote topsportevenementen.

ELP vindt dat we sportverenigingen moeten stimuleren en de OZB-bijdrage in de vorm van een vergoeding voor zelfwerkzaamheid (dagelijks en klein onderhoud) teruggestort moet krijgen. Vaak kunnen veel werkzaamheden en ook onderhoud prima en veel goedkopen door verenigingen zelf uitgevoerd worden: ook hier ontstaat dan een win-win situatie.