Veiligheid is één van de belangrijkste taken van de overheid. Veiligheid en vrijheid horen bij elkaar. Een veilige omgeving draagt bij aan een goed woon- en vestigingsklimaat.

Voor ELP is cameratoezicht aanvaardbaar als dit bijdraagt aan een veilige leefomgeving, zeker in het uitgaansgebied.

Bij overlast moet er gehandhaafd worden en is er een lik op stuk beleid. Gemeente moet samen met de politie en boa’s de problemen in beeld hebben en werken aan een oplossing.