Werken is meer dan je eigen boterham verdienen. Het zorgt voor sociale contacten, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Daarom wil ELP het aantal banen in Smallingerland blijven vergroten. Opdat iedereen aan de slag kan. 

Meer werkgelegenheid wordt in een bloeiende economie gecreëerd door werkgevers, niet door de overheid. De gemeente moet daarom vooral zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat, een ondernemersloket, bereikbaarheid, snel internet, en goed voorzieningenniveau. En goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking vormen hiervoor de basis.