Wethouders

In de maand juni van dit jaar benoemde de gemeenteraad van Smallingerland vijf wethouders. Deze wethouders zijn voorgedragen door de coalitiepartijen van de ELP, FNP en GroenLinks, VVD en PvdA. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Voor de ELP zijn Robert Bakker en Marjan Sijperda de wethouders.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Marjan Sijperda, Robert Bakker, Piet de Ruiter, Tom van Mourik, Roel Haverkort, Jelmer Mulder en Eric ter Keurs (foto: Team Horsthuis).

Bakker, Robert – ELP

Lid B&W, Lid ELP

Robert Bakker – Lid B&W, Lid ELP

Portefeuille

 • Economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid
 • Fysieke leefomgeving
 • Verkeer en vervoer
 • Water en riolering
 • Grondzaken (in samenwerking met de burgemeester)
 • Eerste loco-burgemeester

Nevenfuncties

 • Voorzitter BéVé Tussendiepen, onbezoldigd
 • Bestuurslid OVD, onbezoldigd
 • Deelnemer Projectgroep IWTS (samen met gemeente), onbezoldigd

Sijperda, Marjan – ELP

Lid B&W, Lid ELP

Marjan Sijperda – Lid B&W, Lid ELP

Portefeuille

 • Kunst en cultuur
 • Dienstverlening, automatisering en informatisering
 • Wijken en dorpen / inwoner centraal
 • Coördinerend wethouder omgevingswet
 • Wijk- en dorpsvernieuwing
 • Vijfde loco-burgemeester