Wethouder

Momenteel bestaat het college nog uit 4 wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Voor de ELP is Marjan Sijperda de wethouder.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Jelmer Mulder, Robert Bakker, Jan Rijpstra, Piet Ruiter, Marjan Sijperda en Sipke Hoekstra (foto: Gemeente Smallingerland).

Sijperda, Marjan – ELP

Lid B&W, Lid ELP

Marjan Sijperda – Lid B&W, Lid ELP

Portefeuille

  • Kunst en cultuur
  • Dienstverlening, automatisering en informatisering
  • Wijken en dorpen / inwoner centraal
  • Coördinerend wethouder omgevingswet
  • Wijk- en dorpsvernieuwing
  • Vijfde loco-burgemeester