ELP is tegen windmolens in onze gemeente; niet alleen om de horizonvervuiling, maar ook om dat de opbrengsten op land verre van de gepresenteerde capaciteit liggen, bij minder dan windkracht vijf neemt de opbrengst met de factor drie af. Voor de gezondheid heeft vooral windenergie ook negatieve effecten op mens en dier. De toekomst voor grote windparken zien we daarentegen op zee.

Alle pagina’s

Liever nog gaan we opzoek naar alternatieve energiebronnen om onze gemeente van voldoende stroom en warmte te voorzien. Transitievisie warmte van de gemeente is een eerste stap en aanvullend ons eigen notitie ‘energietransitie‘.