We vinden dat allereerst zoveel mogelijk daken gebruikt moeten worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan de gemeente meer stimuleren. Voor opstellingen op de grond vinden we, dat er allereerst gezocht moet worden naar industrieterreinen, stortplaatsen, enzovoorts. Daarna kijken we naar combinaties met andere functies zoals boven waterbergingen. Een goede landschappelijke inpassing is hierbij ook van belang.

We staan kritisch ten opzichte van het opofferen van vruchtbare landbouwgrond om hier zonne-akkers te plaatsen. Wanneer dit grote vormen zou aannemen in de provincie en in onze gemeente, zou ons landschap een grootschalige industriële aanblik krijgen. Wij vinden dat niet passend voor Friesland en Smallingerland.