In onze gemeente is een grote groep inwoners aangewezen op het minimabeleid. Daar wil ELP zich voor inzetten, het bereiken van deze mensen om ze op weg te kunnen helpen.

ELP wil de mensen daarom beter informeren over de minimaregelingen en mogelijkheden die gemeente Smallingerland biedt. Iedereen moet immers mee kunnen doen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. De minima grens blijft voor ELP op 115% staan.

In onze gemeente zijn al vele regelingen o.a. bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en individuele studietoeslag. U kunt ze vinden in de minimagids 2021