Gemeente uitgemolken, inwoners betalen

ELP erkent dat er een groot tekort is aan woningen, vooral sociale huurwoningen en woningen in het middensegment. ELP heeft een motie ingediend om een maximum bedrag van 3,5 miljoen euro te bieden.

ELP is bang dat de gemeenschap te veel gaat betalen voor 10 hectare grond waar ook het Fries Congrescentrum (FCC) op staat. ELP heeft eerder gehoord dat de koop van het oprijlaan 1-3 en 5 voor ongeveer 3,5 miljoen euro rondgemaakt had kunnen worden. Helaas liggen de zaken nu anders voor en voelt het dat de prijs wordt opgedreven.

ELP vindt dat als de koper ‘Smallingerland’ zijn finale bod blijft verhogen, dit ook ruimte schept bij de verkopende partij om de zaak tot op de bodem uit te melken. Het is uiteindelijk zijn goed recht. Handel is handel.

In de Ronde Tafel werd dit voor ons ook bevestigd, waarbij de potentiële kopende concurrentie van Smallingerland, suggereerde uit betrokkenheid bij de woningmarkt de gemeente wilde helpen en ook zorgen had over de woningmarkt. Echter bleek dat hij zelf geen financiële middelen bezat om te kopen, maar grote bouwbedrijven als geldschieter had.

ELP vindt het argument dat de gemeente eigen goedkoop grondbezit, met veel en veel te dure grond zou kunnen middelen een drogreden. ELP is verantwoordelijk voor beschikbare ruimte voor woningbouw, maar ook verantwoordelijk voor gemeenschapsgeld.

Het college gaf eerder aan dat dit terrein alleen rendabel ontwikkeld kan worden in combinatie met de al in het bezit zijnde gronden van Smallingerland. Dit zal dan ook gelden voor een particuliere ontwikkelende partij, lijkt de ELP.

ELP wil graag hun eigen grond ontwikkelen, met name voor sociale huurwoningen. De extra gronden zouden een toevoeging kunnen zijn, maar voor deze aankoop door de gemeente moet er een maximum bedrag van 3,5 miljoen euro worden geboden.

Helaas erkende de meeste raadsleden dit niet en kan er nu vrij worden onderhandeld, zonder budget.

#socialehuurwoningen #grondprijs #kopen #melkkoe #ELP #wetvoorkeursrechtgemeenten