Agressie en ondermijning

ELP was aanwezig bij een gezamenlijke training over agressie, geweld, integriteit en ondermijning. Medegeorganiseerd door @pbf.frl en @kennispolitiek – Lokale Politieke Partijen. De lokale politiek van Fryslân was hierbij aanwezig om bewuster te worden van de valkuilen die je als raadslid of statenlid tegenkomt. En hoe om te gaan met agressie/geweld tegen politieke ambtsdragers.

#integriteit #ondermijning #agressie #training #kennispunt #ELP #PBF