Nieuw zwembad?

Voorzitter ook de ELP is zeker een voorstander voor een mooi 50 zwembad, met de vastgestelde kaders op 20 juni 2017. U zult dan ook begrijpen dat wij ELP absoluut in kunnen stemmen met dit raadsvoorstel op punt 1. Waar wij ons aansluiten bij de opmerking van de PvdA in de stemverklaring, dat

Lees verder

Erbij horen

Gisteravond stond o.a. de actie agenda Economie op de agenda. Een raadsvoorstel wat veel breder is dan alleen economie. Samenvattend: ‘In Smallingerland staat de mens voorop en hebben alle inwoners kans op passend werk en om zich te ontwikkelen. We zetten ons ervoor in dat opleidingen en

Lees verder

Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden.  Tekst uit deze begroting van: “De

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De eerste officiële vergadering van de nieuwe gemeenteraad is een feit. Twee ronde tafels waarvan één samen met Provinciale Staten. Daar werd informatie opgehaald over de Hegewarren, hoe nu verder. Een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld aan de raadsleden en de

Lees verder

ELP verliest 4 zetels

Na weken lang intensief campagne voeren, was daar op 16 maart 2022 de uitslag voor de nieuwe gemeenteraad, vanaf 21.00 uur werden de stemmen geteld. Een spannende avond voor alle partijen. Helaas werd ELP de verliezer en gingen we terug van 7 naar 4 zetels. Dit was niet het resultaat waar we op

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

In de raadsvergadering van 1 maart 2022 begon de voorzitter, burgemeester Rijpstra, de vergadering met de vreselijke oorlog die op dit moment gaande is in Oekraïne. Mensenrechten worden geschonden en democratie is ver te zoeken. Wat kunnen wij doen? De vluchtelingen mogen zich vrij bewegen in

Lees verder

Drie keer is scheepsrecht!

Op 25 januari stond wederom de meerjarenbegroting op de agenda. Gelukkig was drie keer scheepsrecht en kon het nu behandeld worden in de raad. Nadat iedere fractie haar eigen visie had ingebracht was het tijd voor het debat. Er was een amendement ingediend om vier punten uit de begroting te

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Wie is nu de ‘gekke Henkie’? Op 21 december was er een meerderheid, 21 voor en 8 tegen, die het agendapunt ‘Doorgeschoven middelen’ van de agenda wilde halen. Dit na verzoek van een fractie om e.e.a. nog eens tegen het licht te houden. Dit schoot, bleek later, bij

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

ELP feliciteert cursisten ‘Politiek actief’ met hun certificaat Begin 2021 werd gestart met de training ‘Politiek actief’. Hier hebben 59 cursisten aan deelgenomen. De gemeenteraad van Smallingerland wil met haar inwoners samenwerken aan lokale democratie. De training

Lees verder

Begroting Smallingerland

Pleisterplakken: dat is voor ELP bv. het fors verhogen van parkeertarieven om een begroting sluitend te maken. De begroting voor 2022 is dan wel sluitend, maar wel dankzij een meevaller van miljoenen uit Den Haag. Wij willen dat uitgaven en inkomsten structureel in evenwicht worden gebracht!

Lees verder

  • 1
  • 2