Varen is vooruitzien

ELP heeft aan wethouder Le Roy de notitie Varen is vooruitzien overhandigd. Al sinds 1998 vinden er onderzoeken plaats naar het realiseren van een nieuwe vaarweg naar Drachten voor grote vrachtschepen (Klasse V schepen). Er is jl. september nog een lobby van haven gebonden

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 7 december  Digitalisering archieven stond wel vaker op de agenda, ook nu weer hikt een groot deel van de raad tegen de hele hoge kosten aan die hiervoor zijn begroot: 5 ton wat betaald moet worden uit de reserves. De meeste vragen voor de portefeuillehouder waren: kan dit niet

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Vanavond voor het eerst weer Het Plein. Ondernemers en inwoners uitten hun zorgen over het verminderen van parkeerplaatsen in de Oosterstraat. Maar ook dat er slecht over gecommuniceerd werd. Het is goed dat inwoners de raadsleden weten te vinden en hun zorgen/problemen onder de aandacht kunnen

Lees verder

Vliegen of Uitgevlogen

Vliegveld Drachten een jaren lang lopend dossier waar geen oplossing voorkomt en we in rondjes blijven draaien. Dat wil ELP nu constructief doorbreken, door anders naar de gronden durven te kijken. Weer terug naar de plannen van midden jaren 90, maar nu wel doorpakken. Op 26 oktober heeft ELP

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De raadsvergadering van 31 augustus was de eerste na het zomerreces. Het realiseren van 3 woonwagenstandplaatsen aan De Wetterwille gaat na jaren soebatten eindelijk door. Helaas heeft Drachtstercompagnie opnieuw vertraging opgelopen. De wethouder kon geen toezegging doen wanneer deze

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, met een lange agenda! Drie onderwerpen die voor een levendig debat zorgden. Hotel Lavendelheide 4: De raad is unaniem voor het nieuwe plan, alleen de TOEKAN zorgde voor discussie. Wij vinden een 30 meter hoog gebouw genoeg en extra reclame-uiting

Lees verder

Kadernota 2022 – zonder kaders?

We waren gewend om vóór het zomerreces de Perspectiefnota vast te stellen, die als leidraad dient voor de begroting die in november wordt vastgesteld. Daarmee kan het college vervolgens de richting bepalen welke kant de raad op wil de komende jaren. Echter, nu lag er voor de eerste keer een in

Lees verder

ELP doet NLdoet

28 en 29 mei j.l. stonden in het teken van NLdoet. Zaterdag 29 mei stonden een aantal leden van ELP bij bouwspeelplaats Spijkerdorp klaar om hand- en spandiensten uit te voeren. ELP heeft haar steentje bijgedragen met schone toestellen, fleurige bloemen en vlaggetjes om het terrein gezellig te

Lees verder

GROENE ADVISEURS VOOR NEGEN MAANDEN…

Kranten staan bol met artikelen over krappe financiën bij veel Friese gemeenten, zo ook Smallingerland. Het rijk heeft te weinig geld meegegeven voor de nieuwe taken en leveren van maatwerk. De nood is ernstig. Begrotingskosten voor enkele wettelijke taken worden geschrapt, zoals ook uw

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Vanwege Corona ging de vergadering weer via Zoom. Niet echt praktisch, overleg tijdens een schorsing is vrijwel onmogelijk. In het debat kwamen de ‘grote projecten’ aan de orde: nieuwbouw zwembad De Welle, Oudega aan het water, clustering nieuwbouwscholen Vrijburgh en uitbreiding staanplaatsen

Lees verder