Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden.  Tekst uit deze begroting van: “De

Lees verder

Provinciaal Belang Frylân kiest lijsttrekker

Sandra de Jong-Snip is gekozen tot lijsttrekker tijdens een extra ALV van Provinciaal Belang Fryslân. Zij zal kandidatenlijst aanvoeren bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023. Het bestuur van Provinciaal Belang Fryslân heeft er alle vertrouwen in dat Sandra en de overige

Lees verder

Grote projecten!

Dinsdagavond mocht de raad zich buigen over de voortgang grote projecten o.a. nieuwbouw S(B)O school, meer van Oudega, woonwagenstandplaatsen. Waar nu eindelijk de woonwagenstandplaatsen tot uitvoering komen, is de nieuwbouw van de S(B)O school en het meer van Oudega financieel zeker nog een

Lees verder

De ‘Natte Lawei’?

De informatiebijeenkomst van de Raad over het zwembad stond al tijden gepland voor dinsdag 30 augustus. Vorige week werd besloten dat de Raad onder geheimhouding kon worden geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de aanbesteding. Geheimhouding is voor ELP altijd lastig, we willen open en

Lees verder

Toch nog geen zomerreces

Vooraf bij behandeling van Jaarstukken werd raad door portefeuille geïnformeerd over het niet verstrekken van accountant verklaring! Opnieuw doet dit voorval bij ELP de wenkbrauwen fronsen. Hoe is het toch gesteld met de verstandhouding tussen afdeling financiën en de gemeentelijke

Lees verder

Varen is vooruitzien

ELP heeft aan wethouder Le Roy de notitie Varen is vooruitzien overhandigd. Al sinds 1998 vinden er onderzoeken plaats naar het realiseren van een nieuwe vaarweg naar Drachten voor grote vrachtschepen (Klasse V schepen). Er is jl. september nog een lobby van haven gebonden

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering 7 december  Digitalisering archieven stond wel vaker op de agenda, ook nu weer hikt een groot deel van de raad tegen de hele hoge kosten aan die hiervoor zijn begroot: 5 ton wat betaald moet worden uit de reserves. De meeste vragen voor de portefeuillehouder waren: kan dit niet

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Vanavond voor het eerst weer Het Plein. Ondernemers en inwoners uitten hun zorgen over het verminderen van parkeerplaatsen in de Oosterstraat. Maar ook dat er slecht over gecommuniceerd werd. Het is goed dat inwoners de raadsleden weten te vinden en hun zorgen/problemen onder de aandacht kunnen

Lees verder

Vliegen of Uitgevlogen

Vliegveld Drachten een jaren lang lopend dossier waar geen oplossing voorkomt en we in rondjes blijven draaien. Dat wil ELP nu constructief doorbreken, door anders naar de gronden durven te kijken. Weer terug naar de plannen van midden jaren 90, maar nu wel doorpakken. Op 26 oktober heeft ELP

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

De raadsvergadering van 31 augustus was de eerste na het zomerreces. Het realiseren van 3 woonwagenstandplaatsen aan De Wetterwille gaat na jaren soebatten eindelijk door. Helaas heeft Drachtstercompagnie opnieuw vertraging opgelopen. De wethouder kon geen toezegging doen wanneer deze

Lees verder