Werkbezoek zwembad

De raad van Smallingerland is op werkbezoek bij de bouwput van het nieuwe zwembad geweest. Een zeer complex bouwplan wat vele facetten kent. Er wordt op verschillende bouwdelen tegelijk gewerkt en dat verdiend ons respect. Delen van het plan liggen op schema, sommige onderdelen achter op schema en weer andere lopen voor op schema. Van belang is dat het ‘bouwtreintje’ goed op de rails blijft zodat er voor de winter er een dak op zit.

#zwembad #bouwen #dewelle #opschema