Thorium Molten Salt Reactoren

Bij de vaststelling in december jl. van de ‘Transitievisie warmte gemeente Smallingerland’ komt in die visie zelf het woord kernenergie helemaal niet voor als energiebron. Onze visie van oktober jl op het vliegveld, waarin (Thorium Molten Salt Reactoren) kernenergie als mogelijke te

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

We beginnen altijd met de Ronde Tafel. In deze ronde worden personen uitgenodigd om hun mening en visie te geven over de verschillende vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan aanvullende vragen stellen en mening van de inwoners betrekken bij het debat. De agenda kunt u vinden in de

Lees verder

GROENE ADVISEURS VOOR NEGEN MAANDEN…

Kranten staan bol met artikelen over krappe financiën bij veel Friese gemeenten, zo ook Smallingerland. Het rijk heeft te weinig geld meegegeven voor de nieuwe taken en leveren van maatwerk. De nood is ernstig. Begrotingskosten voor enkele wettelijke taken worden geschrapt, zoals ook uw

Lees verder