Thorium Molten Salt Reactoren

Bij de vaststelling in december jl. van de ‘Transitievisie warmte gemeente Smallingerland’ komt in die visie zelf het woord kernenergie helemaal niet voor als energiebron. Onze visie van oktober jl op het vliegveld, waarin (Thorium Molten Salt Reactoren) kernenergie als mogelijke te

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Tijdens het debat over het voorstel Voorbereidingsplan de Steven 57 wilde ELP weten waarom bij de ‘beoogde effecten/argumenten 1.3’ werd aangegeven dat deze ontwikkelingen geen invloed hebben op de woonontwikkelingen op de Tussendiepen? Er is immers geen woonbestemming aanwezig in het huidige

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Bij de Ronde tafel (via Zoom) ging één van de onderwerpen over ‘lachgas’. We werden geïnformeerd door o.a. GGD, Jeugdzorg en verslavingszorg. Na veel vragen van de raad is besloten om 22 juni dit onderwerp in het Debat te behandelen. Sinds lange tijd was vanavond Het Plein er weer. Hier werd

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

We beginnen altijd met de Ronde Tafel. In deze ronde worden personen uitgenodigd om hun mening en visie te geven over de verschillende vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan aanvullende vragen stellen en mening van de inwoners betrekken bij het debat. De agenda kunt u vinden in de

Lees verder

GROENE ADVISEURS VOOR NEGEN MAANDEN…

Kranten staan bol met artikelen over krappe financiën bij veel Friese gemeenten, zo ook Smallingerland. Het rijk heeft te weinig geld meegegeven voor de nieuwe taken en leveren van maatwerk. De nood is ernstig. Begrotingskosten voor enkele wettelijke taken worden geschrapt, zoals ook uw

Lees verder