Nieuw zwembad?

Voorzitter ook de ELP is zeker een voorstander voor een mooi 50 zwembad, met de vastgestelde kaders op 20 juni 2017. U zult dan ook begrijpen dat wij ELP absoluut in kunnen stemmen met dit raadsvoorstel op punt 1. Waar wij ons aansluiten bij de opmerking van de PvdA in de stemverklaring, dat

Lees verder

Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden.  Tekst uit deze begroting van: “De

Lees verder

Grote projecten!

Dinsdagavond mocht de raad zich buigen over de voortgang grote projecten o.a. nieuwbouw S(B)O school, meer van Oudega, woonwagenstandplaatsen. Waar nu eindelijk de woonwagenstandplaatsen tot uitvoering komen, is de nieuwbouw van de S(B)O school en het meer van Oudega financieel zeker nog een

Lees verder

ELP duikt in financiën van de “Nieuwe Welle”

Gezien de prijsontwikkeling van de materialen en loonkosten in de bouw maakt ELP zich grote zorgen over de financiering van het nieuw te bouwen zwembad.  Zal het beschikbaar gestelde budget wel toereikend zal zijn? Door de winstwaarschuwing van het college, is ELP zelf de materie gaan

Lees verder