Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden.  Tekst uit deze begroting van: “De

Grote projecten!

Dinsdagavond mocht de raad zich buigen over de voortgang grote projecten o.a. nieuwbouw S(B)O school, meer van Oudega, woonwagenstandplaatsen. Waar nu eindelijk de woonwagenstandplaatsen tot uitvoering komen, is de nieuwbouw van de S(B)O school en het meer van Oudega financieel zeker nog een

ELP duikt in financiën van de “Nieuwe Welle”

Gezien de prijsontwikkeling van de materialen en loonkosten in de bouw maakt ELP zich grote zorgen over de financiering van het nieuw te bouwen zwembad.  Zal het beschikbaar gestelde budget wel toereikend zal zijn? Door de winstwaarschuwing van het college, is ELP zelf de materie gaan

Wordt de Nieuwe Welle een bodemloze put of een betaalbaar zwembad?

U weet ’t vast nog: de renovatie van De Lawei. Die met miljoenen werd overschreden, de plotselinge bouwstop, wanbeleid, vele open einden en aan het eind een vernietigend onderzoeksrapport van de enquêtecommissie. Waarvan bij vele hoofdrolspelers het geheugen hen plots in de steek liet over hoe