Nieuw zwembad?

Voorzitter ook de ELP is zeker een voorstander voor een mooi 50 zwembad, met de vastgestelde kaders op 20 juni 2017. U zult dan ook begrijpen dat wij ELP absoluut in kunnen stemmen met dit raadsvoorstel op punt 1. Waar wij ons aansluiten bij de opmerking van de PvdA in de stemverklaring, dat

Lees verder

Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden.  Tekst uit deze begroting van: “De

Lees verder

Drie keer is scheepsrecht!

Op 25 januari stond wederom de meerjarenbegroting op de agenda. Gelukkig was drie keer scheepsrecht en kon het nu behandeld worden in de raad. Nadat iedere fractie haar eigen visie had ingebracht was het tijd voor het debat. Er was een amendement ingediend om vier punten uit de begroting te

Lees verder

ELP duikt in financiën van de “Nieuwe Welle”

Gezien de prijsontwikkeling van de materialen en loonkosten in de bouw maakt ELP zich grote zorgen over de financiering van het nieuw te bouwen zwembad.  Zal het beschikbaar gestelde budget wel toereikend zal zijn? Door de winstwaarschuwing van het college, is ELP zelf de materie gaan

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

ELP feliciteert cursisten ‘Politiek actief’ met hun certificaat Begin 2021 werd gestart met de training ‘Politiek actief’. Hier hebben 59 cursisten aan deelgenomen. De gemeenteraad van Smallingerland wil met haar inwoners samenwerken aan lokale democratie. De training

Lees verder

Begroting Smallingerland

Pleisterplakken: dat is voor ELP bv. het fors verhogen van parkeertarieven om een begroting sluitend te maken. De begroting voor 2022 is dan wel sluitend, maar wel dankzij een meevaller van miljoenen uit Den Haag. Wij willen dat uitgaven en inkomsten structureel in evenwicht worden gebracht!

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Vragenuurtje van 28 september 2021Ontwikkeling kantorenstrook Maartenswouden/Suyderwijk Precies 1 jaar geleden had ELP hier al vragen over gesteld en werd in de wacht gezet. De accountant spreekt nu in de jaarrapportage over 2020 zijn zorgen uit over mogelijk ongeoorloofde staatssteun in dit

Lees verder

Voor de (d)raad ermee

Raadsvergadering dinsdag 14 september Eindrapport kerntaken onderzoek stond wederom op de agenda van het debat. Afgelopen twee weken is er goed overleg geweest tussen de woordvoerders, college en organisatie. ELP heeft besloten om ons amendement te splitsen, om te zorgen dat de inhoud en

Lees verder

GROENE ADVISEURS VOOR NEGEN MAANDEN…

Kranten staan bol met artikelen over krappe financiën bij veel Friese gemeenten, zo ook Smallingerland. Het rijk heeft te weinig geld meegegeven voor de nieuwe taken en leveren van maatwerk. De nood is ernstig. Begrotingskosten voor enkele wettelijke taken worden geschrapt, zoals ook uw

Lees verder