Voor de (d)raad ermee

RONDE TAFEL
Bij de Ronde Tafel kwam aan bod: “Omgevingsvergunning renovatie/herinrichting VanHaersmapark”. De aanwezige insprekers (buiten de vertegenwoordiger van Haersma State) waren kritisch over de getoonde plannen en bang voor verkeersoverlast, aantasting woongenot en onveilige situaties welke er kunnen ontstaan.

Vanuit de raad kwam een kritische noot over het feit dat de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen (vóór Haersma State) met gemeenschapsgeld gaat worden gefinancierd!

PLEIN
Voor het Plein was dhr. R. Jansma van de Driesprong aanwezig, om de raad te vragen kritisch te kijken naar de sloop van het oude schoolgebouw, alwaar dhr. Jansma zijn uitbreiding graag zou willen realiseren.

DEBAT
Bij het debat stond o.a. het sociaal domein op de agenda. De raad werd gevraagd om hun gevoelens te delen met de portefeuillehouder. Na beantwoording van diverse kritische vragen uit de raad, gaf wethouder De Ruiter aan dat er op korte termijn meer duidelijkheid over het sociaal domein komt en de raad uitgebreider geïnformeerd gaat worden.

BESLUIT (3 vragen voor het vragenuurtje)

  • Het plan voor nieuwbouw van hotel Ie Sicht (dit komt nog langs de Raad). Houdt Breeduit of de website van Gemeente Smallingerland goed in de gaten en geef uw oordeel over de plannen aan bij de Ronde Tafel.
  • Extra gaswinning door Vermillion – Zowel college als raad gaat deze onwenselijke plannen kritisch volgen en waar mogelijk weerstand bieden.
  • Glasvezel in de witte gebieden – Hierbij dus nogmaals een oproep: meldt u aan via Kabelnoord. Klik op de link en doe uw eigen postcodecheck.

Als laatste de installatie van onze nieuwe wethouder Cor Trompetter. Wij wensen dhr. Trompetter veel succes toe!

Ook ú kunt raadsvergaderingen bijwonen. Deze zijn openbaar en de koffie staat klaar.

Graag tot ziens!
Chiel Bolt, raadslid ELP