Voor de (d)raad ermee

Wie is nu de ‘gekke Henkie’?

Op 21 december was er een meerderheid, 21 voor en 8 tegen, die het agendapunt ‘Doorgeschoven middelen’ van de agenda wilde halen. Dit na verzoek van een fractie om e.e.a. nog eens tegen het licht te houden. Dit schoot, bleek later, bij portefeuillehouder Van Beek in het verkeerde keelgat. 

Tijdens een schorsing werd door twee andere wethouders de ontstane situatie met de fractievoorzitters gedeeld. En er werd afgesproken om koffie te drinken met alle fracties apart. Verbaasd waren we dan ook dat wethouder Van Beek hierbij niet aanwezig was! En we niet met hem, maar óver hem gingen praten.

Zijn collega’s gaven aan dat de oorzaak van de woede zat in de omgangsvormen. De wethouder was niet vooraf op de hoogte gebracht en was verrast dat het van de agenda was gehaald. Dat kunnen wij wel begrijpen, de CDA-fractie had zelfs al excuses gemaakt dat het zo gelopen was.

Echter, hoezo ‘omgangsvormen’ als deze wethouder zelf vlak voor de behandeling van het zwembad in de raadszaal nog even een winstwaarschuwing afgeeft?

Waar gisteren eerst nog werd aangeven dat de gesprekken met alle fracties goed waren verlopen, gaf Van Beek aan dat hij het had ervaren als een ‘motie’ van wantrouwen; zijn vertrouwen was weg en maakte zijn ontslag bekend. Met als laatste sneer dat ‘dit’ kenmerkend was voor deze raad. 

Maar… waar zat de raad dan fout? De raad heeft immers het recht om agendapunten toe te voegen of af te voeren! Er zijn zelfs agendapunten afgevoerd in het verleden op verzoek van het college.

Alles overziend vragen wij ons af wie nu de ‘echte gekke Henkie’ is?

Yntze de Vries, fractievoorzitter ELP