De Rijksuniversiteit Groningen opent na lange onderhandelingen nu een dependance op het Philipsterrein. ELP is trots dat ons college het is gelukt om de drie O’s (Onderwijs, Ondernemingen en Overheid) samen te laten brengen in een hightech smeltkroes vol innovatieve kennis!

DUIDELIJK DOEN, MET ELKAAR!

Bron: Omrop Fryslân