Begroting 2023 Smallingerland

Dit jaar was de begroting vergadering van Smallingerland eigenlijk een formaliteit. De coalitiepartijen waren ervan overtuigd dat alles wat in het coalitiecoalitieakkoord stond al was beschreven in deze begroting en ook uitgevoerd gaat worden. 

Tekst uit deze begroting van: “De belangrijkste voorwaarde in het nemen van beslissingen is het betrekken van onze inwoners en ondernemers, de kennis en ervaring van onze inwoners en ondernemers gebruiken, in onze gemeente staat de mens voor op”. 

Mooie woorden, maar zijn nog niet helemaal ingedaald bij de nieuwe coalitie en het college. Het proces om tot een MFC te komen in de Swetten is daar een voorbeeld van. Wanneer de omwonende het gevoel hebben dat ze voor een voldongen feit staan, sla je als gemeente wel de plank mis. Onze motie om hier een nieuw proces te lopen met de mensen uit de wijk, gebruikers en belanghebbenden, werd beschreven overbodig.

Alle ingediende amendementen en moties (door de oppositie) werden door de coalitiepartijen als overbodig bestempeld. Hiermee is het voor zover aanwezige dualisme in Smallingerland weer tot nul gereduceerd. En de titel van het coalitieakkoord “Meielkoar dogge wy mear” zien we nog niet terug. 

ELP heeft grote zorgen over de bouw van het nieuwe zwembad en het lijkt een financieel bloedbad te gaan worden. Een vraag stellen over het zwembad, daar zijn we niet aan toegekomen. Door een duidelijk geïrriteerde portefeuillehouder, die vond dat we bij de vergadering onder geheimhouding aanwezig hadden moeten zijn, werden we monddood gemaakt. 

In onze ogen, wanneer de aanbesteding mislukt dient de raad de nieuwe kaders vast te stellen, hoe nu verder. Het is onze taak als raadslid kritisch te zijn over de uitgaven van gemeenschapsgeld, dit kan prima in de openbaarheid worden besproken en besloten, nog voor er nieuwe onderhandelingen werden ingezet. Maar dat wordt in Smallingerland niet gewaardeerd.

#begroting2023 #ELP #smallingerland #zorgen #deswetten #zwembad #dualisme