Erbij horen

Gisteravond stond o.a. de actie agenda Economie op de agenda. Een raadsvoorstel wat veel breder is dan alleen economie.

Samenvattend: ‘In Smallingerland staat de mens voorop en hebben alle inwoners kans op passend werk en om zich te ontwikkelen. We zetten ons ervoor in dat opleidingen en de kwaliteiten van de beroepsbevolking aansluiten op de vraag van werkgevers. Ondernemers krijgen ruimte en ondersteuning bij innovatie en groei. We blijven werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee stimuleren we economische ontwikkelingen en werken we toe naar een nog positievere arbeidsmarkt balans. In Smallingerland zetten we daarmee in op economische groei, maar dan wel één die bijdraagt aan een hoger welvaartsniveau in brede zin’.

De conclusie binnen de raad was wel dit opschrijven is één, maar deze grote ambitie uitvoeren zal nog een grote uitdaging zijn. Als raad willen daar unaniem voor gaan.

Hier sloten de moties van de PvdA en ELP ook perfect op aan, de mens voorop stellen. De unaniem aangenomen motie van de PvdA riep op dat het mogelijk moet blijven dat onze inwoners zonder afspraak het gemeentehuis in moeten kunnen lopen en dit ook vermelden op de website van de gemeente. De voorkeur is een afspraak maken, dat is efficiënt, anders heeft u kans te moeten wachten voordat u geholpen wordt. Online, telefonisch, aan de balie of ter plekke geholpen worden alles kan en zorgt voor goed dienstverlening.

ELP vroeg in een motie dat de uitgezette gemeentelijke enquêtes of anderszins vragen van de gemeente ook op papier aan te bieden. Nu was het alleen mogelijk om te reageren via website, eventueel middels een QR-code. Wij riepen op om alle uitgenodigde mensen de kans te geven om mee te kunnen doen en erbij te horen. Ook als je digitaal minder vaardig bent of als je niet  in bezit van een computer bent.  Deze motie kon rekenen op brede steun van de raad.

#smallingerland #onderwijs #economie #ICD #duurzaam #regiofunctie #motie #buitengebied #maakindustrie #erbijhoren #zekerbestaan #enquêtes #bereikbaarheid #digibeet #klantvriendelijk