Sporthal de Drait

De prachtige nieuwe (gerecyclede) Sporthal de Drait is weer geopend. Een feestelijke opening onder grote belangstelling van gebruikers en buurtbewoners. Een geslaagd project wat binnen het begrote budget en tijdplanning is afgerond. Waar we met recht trots op mogen zijn. Hier is ook een compliment aan de projectleider de Wind Groep op zijn plaats.