De toekomst van vliegveld Drachten

De gemeente wilde op 6 september het onderzoeksrapport ‘Toekomst vliegveld Drachten’ delen met de omwonenden en andere belanghebbenden. Maar dat liep anders dan verwacht.

Meer dan 100 inwoners van Smallingerland kwamen op deze warme zomeravond opdagen. In een hete loods op het vliegveldterrein ontstond een verhitte discussie. Veel aanwezigen voelden zich buitengesloten van het onderzoek en niet gehoord. Zelfs de bewoners die het dichtst bij het vliegveld wonen, waren niet betrokken of geïnformeerd.

Dat is niet hoe het hoort. Als je plannen maakt voor een vliegveld, weet je dat dat impact heeft op de samenleving. Dat zei de kwartiermaker zelf al in een van zijn eerste presentaties! Waar ging het dan mis?

Maar een betere vraag is hoe nu verder? Hoe zorgen we voor een goede besluitvorming en een eerlijke dialoog met de inwoners? Gewoon door op oude voet? Moeten we een nieuwe informatiebijeenkomst organiseren? Of moeten we een deel van het proces overdoen en de maatschappelijke gevolgen meenemen in het eindrapport?

Voor ons ELP is het belangrijk dat de stem van de omwonenden wordt gehoord en gewaardeerd. Dat we een goede balans vinden tussen de economische en maatschappelijke belangen en tussen de gebruikers en omwonenden van het vliegveld.

#vliegveld #drachten #smallingerland #elp #politiek #fryslan #toekomst #dialoog #belangen #duurzaamheid