Een nieuw jaar voor ELP met nieuwe kansen, uitdagingen én mogelijkheden

Soms lijkt het of de crisis alweer ver achter ons ligt. Gelukkig is dat voor velen ook zo, helaas niet voor iedereen in Smallingerland. We moeten blijven streven voor een goed sociaal beleid, waar de decentralisatie in de zorg een grote uitdaging blijft. Waar nodig moeten mensen kunnen blijven rekenen op onze steun!

Nieuwe banen in Smallingerland. Overigens is voor Eérste Lokale Partij een goed sociaal beleid óók dat mensen een baan kunnen vinden. Te veel mensen in Smallingerland hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen niet meedoen, daar ligt een hele grote uitdaging!

Economisch beleid zal ook grote prioriteit moeten krijgen, waar o.a. vrijheid van winkeltijden voor ELP geen vraag is, maar een gegeven! Zonder beperkingen van het aantal koopzondagen, want wij achten ondernemers prima in staat omdat zelf te beslissen!

Bestemmingsplannen moeten in onze ogen niet gezien worden als in beton gegoten barricades. Dit geldt ook voor leefbaarheid in de dorpen: ruimte en vragen om nieuwbouwwoningen moeten omarmd worden, niet gesmoord met mitsen en maren!

Nutsvoorzieningen. Triest is dat anno 2018 ontwikkelingen van een nutsvoorziening -zoals glasvezel in dorpen- wordt vertraagd en soms geblokkeerd, terwijl thuiswerkers, agrariërs en zeker thuiszorgmedewerkers afhankelijk zijn van snel internet!

Het was genieten op ons nieuwjaarsfeest in de Lawei, een prachtige schouwburg die in menig grote stad niet zou misstaan. Willen wij ook een nieuw zwembad van gelijke allure (maar geen tweede financieel debacle), dan moet deze ook een gemeentelijke overstijgende aantrekkingskracht krijgen. Echter niet aan de Sportlaan, dit om zowel bereikbaarheids-, parkeer- en verkeerstechnische problemen te voorkomen.

ELP zet liever in op een recreatieve strook aan de rand van Drachten, waar ook uitbreidingsmogelijkheden voor andere binnen- en buitenactiviteiten mogelijk zijn. En er daadwerkelijk synergie gaat ontstaan tussen de bedrijven!

Wij kijken uit naar de verkiezingen op 21 maart.

U ook?