Voor de (d)raad ermee

De eerste raadsvergadering van 2019 is alweer passé. Het leek op papier een rustig begin van het nieuwe jaar te worden, maar één onderwerp dat nog dwingt is het Lawei-dossier. Het CDA had een spoeddebat aangevraagd en dat paste nog goed in deze vergadering.

In de kerstvakantie nog met het gezin in De Lawei geweest: Skrutsj, Drachtster ondernemer Boorda (een gierigaard), kreeg spijt van zijn levenswijze en zag in dat nooit meer te willen. Hoe anders was de rijkste man van Drachten, die bij de Nieuwjaarsreceptie met B&W uiteraard als eerste in de rij stond en zo de allerbeste wensen opsnoepte. De rest was voor het college.
Volgens de Lawei-onderzoekscommissie waren Avezaat, Van Bekkum en de reeds vertrokken ambtenaren absoluut niet gierig. En ze zeiden het een volgende keer weer net zo te doen. ‘Rupsje nooit genoeg’ vreet zich door de schatkist, de erfenis.

Na de installatie van onze nieuwe raadsgriffier Gert-Jan Fokkema, was het debat over De Lawei aan de orde. “Hoe nu verder?” was de vraag van het college. In het debat woorden van ontevredenheid, vragen, reacties en verduidelijkingen. De inzet en bereidheid van de accountants Deloitte en PWC werden zeer teleurstellend genoemd.

De coalitie sprak teleurstelling uit voor de trage afwikkeling door het college, maar verwachtte nog wel gegevens te krijgen alvorens de accountant in te zetten. Gegevens in huis, die eerder aan de commissie (moesten?) worden onthouden.

De ingediende motie, die opriep voor een onafhankelijk onderzoek, is na het debat in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Het college heeft toegezegd zoveel mogelijk materiaal bij elkaar te brengen, zodat de accountant minder uren hoeft te maken. Wordt vervolgd.

Willem de Boer
raadslid ELP